Beers Service & Onderhoud zal tijdens de vakantieperiode zoals gewoonlijk geopend zijn voor al het reguliere reparatie- en mutatieonderhoud.
Bovendien zijn wij in de vakantieperiode bezig met de afbouw van kinderdagverblijf en bijschoolse opvang van Bimbola. Bimbola heeft twee casco nieuwbouw ruimtes welke wij zullen voorzien van een veilige elektrische-, videofoon, brandmeld- en inbraakinstallatie. Wij werken hier de hele vakantie in door zodat Bimbola na de vakantie zo snel mogelijk van haar nieuwe locatie gebruik kan maken.