Beers Elektrotechniek & Service respecteert de privacy van gebruikers van de website(s) en de software van Beers Elektrotechniek & Service en hanteert dan ook een strikt privacybeleid.
Informatie die u ons verschaft wordt door Beers Elektrotechniek & Service zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Alle gegevens die verzameld worden via telefoon, aanvraagformulieren, of anderzijds worden vrijwillig verkregen. Verwerking van de betreffende gegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

– – – PRIVACY BELEID – – –

WELKE GEGEVENS KAN BEERS ELEKTROTECHNIEK & SERVICE VAN U VRAGEN EN VERZAMELEN?
De informatie kan bestaan uit persoonlijke gegevens, zoals naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer of bedrijfsinformatie die u ter beschikking stelt middels de website, telefoon, of anderszins. De informatie kan ook van technische aard zijn en worden verzameld door het gebruik van web logs of cookies. Deze informatie geeft Beers Elektrotechniek & Service inzicht in uw gebruik. Zoals de datum en tijd van uw bezoek van de website, de pagina’s die u hebt bezocht, de tijd die u op de website hebt doorgebracht en het gebruik van uw account.

WAARVOOR KAN BEERS ELEKTROTECHNIEK & SERVICE UW VERZAMELDE GEGEVENS VERDER GEBRUIKEN?
Beers Elektrotechniek & Service kan de verzamelde gegevens gebruiken voor het benaderen van (potentiële) klanten, potentiele medewerkers en partners over belangrijke ontwikkelingen binnen email marketing, nieuwe producten en diensten van Beers Elektrotechniek & Service, commerciële aanbiedingen en marktonderzoek. De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een, streng beveiligd, systeem voor klantenbeheer. Beers Elektrotechniek & Service zal de gegevens (behalve indien gebruiker deze openbaart via of op daarvoor bestaande mogelijkheden ) op geen enkele wijze verhuren of verkopen, noch op andere wijze openbaren, tenzij Beers Elektrotechniek & Service daartoe wettelijk wordt verplicht.
Indien u uw persoonsgegevens wenst aan te passen en/of te wijzigen, dient u contact op te nemen met Beers Elektrotechniek & Service. Beers Elektrotechniek & Service zal vervolgens de aanpassingen / wijzigingen doorvoeren. U hebt te allen tijde recht op inzage in uw persoonsgegevens.

Beers Elektrotechniek & Service houdt haar klanten op de hoogte via e-mail communicatie. Indien u geen e-mail communicatie vanuit Beers Elektrotechniek & Service meer wenst te ontvangen, dan kunt u zich daarvoor afmelden, hetzij via de aanwezige afmeld functie in de betreffende e-mail, hetzij via een reply op het betreffende email adres van de afzender.
Beers Elektrotechniek & Service wijst u erop dat gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, Facebook pixels en linkedIn pixels om bij te houden op welke wijze gebruikers de website vinden en gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Beers Elektrotechniek & Service heeft hier geen invloed op. Beers Elektrotechniek & Service houdt zich het recht voor dit privacybeleid te alle tijden aan te passen. Wijzigingen vind u op deze en volgende pagina. Deze voorwaarden zijn voor het laatst opgemaakt op 13 december 2018.