fbpx

BEERS ELEKTROTECHNIEK

Gespecialiseerd in woning- en utiliteitsbouw

LEAN2017-07-07T14:46:32+02:00

Lean bouwen

Als principe staat lean voor het dusdanig inrichten van processen, dat producten en projecten met zo weinig mogelijk verspilling gerealiseerd worden. Onder verspilling worden zowel tijdverlies, onbenutte capaciteit, materiaalverlies, kostenoverschrijdingen enz. begrepen. Beers Elektrotechniek ziet lean bouwen als een adequate manier van denken, die ervoor zorgt dat alle werkzaamheden, zowel in de voorbereidende als in de uitvoerende fase, optimaal op elkaar afgestemd zijn. Dankzij de betere afstemming van de werkzaamheden, stijgt de kwaliteit van het proces én het product. Een kortere bouwtijd, minder faalkosten, minder klachten en minder opleverpunten zijn hiervan het gevolg.

Lean: optimaliseren van bedrijfs- en bouwprocessen

Het optimaliseren van bedrijfs- en bouwprocessen vanuit de lean filosofie levert niet alleen tijd- en kostenreductie maar ook kwaliteitsverbetering op. Beers Elektrotechniek optimaliseert het proces onder andere door al in de werkvoorbereidingsfase met alle betrokken partijen een goed op elkaar afgestemd plan op te stellen. Ook het werken met BIM (Bouw Informatie Modellen) leidt tot een betere samenwerking, een verkorting van de doorlooptijden en een reductie van de faalkosten.

Gezamenlijke Planning Sessie

Eén van de belangrijkste gespreksvormen is de Gezamenlijke Planning Sessie, waarin alle betrokken onderaannemers samen de planning voor het project doornemen, vormgeven en optimaliseren. Tijdens deze sessie worden knelpunten in de planning reeds vóór de start van het project gesignaleerd én in overleg opgelost. Tijdens wekelijkse werkbesprekingen, wordt de planning vervolgens bewaakt en eventueel verder afgestemd op elkaar. Een transparante en doelgerichte manier van organiseren en communiceren is hierbij noodzakelijk.

De lean filosofie heeft haar succes al bij een aantal van onze projecten bewezen, waaronder:

– De Gravin, Oud-Beijerland
– 100 Hoog, Rotterdam Centrum
– Centrumplan De Lier, De Lier
– Eigen pand Beers, Berkel en Rodenrijs
– Autobedrijf Van der Windt, Den Hoorn

ONZE PROJECTEN & REFERENTIES

HET LAATSTE NIEUWS

Ga naar de bovenkant